Am y prosiect!

IMG_0045

Croeso i Brosiect Straeon Aberystwyth a Dinbych-y-pysgod!

Rhedwyd y prosiect yma am gyfnod o fisoedd yn ystod 2016, ac er gwaethaf cwblhad y prosiect fe adawyd y wefan ar lein er mwyn bod yn adnodd cymunedol. Prif nod y prosiect oedd casglu atgofion a hanesion pobl am yr arfordir a glan y môr yn Nhimbych-y-pysgod a Aberystwyth. Cafwyd y straeon hyn eu defnyddio i ddarganfod cliwiau i’r hyn y mae pobl yn rhoi gwerth iddynt fel eu treftadaeth, gan mai drwy stori y mae pobl yn deall ac yn esbonio’r byd o’u cwmpas.[1] Awgryma Jonathan Gottschall fod straeon ‘…fel glud cymdeithasol sy’n dod â phobl at ei gilydd ar sail gwerthoedd cyffredin’.[2] Mae straeon yn ffynnu mewn ardaloedd arfordirol, lle mae’r tir a’r môr yn cwrdd. Mae hyn yn arbennig o wir ym Mhrydain, sydd â llawer mwy o arfordir na thir yn y canol, ac eto cael ei esgeuluso gan fframweithiau treftadaeth swyddogol y caiff yr arfordir yn aml.[3]

Er mwyn clywed y storïau hyn gofynnwyd i unrhyw un dros 18 oed â chysylltiad â Dinbych-y-pysgod neu Aberystwyth i rannu stori, atgof neu hanesyn am eu harfordir ac/neu lan y môr lleol. Ysgogwyd i sôn am unrhyw beth oedd yn eu barn yn arbennig neu’n bwysig am y lle, o bysgod a sglodion hynod flasus i ddiwrnod cofiadwy ar y traeth i lên gwerin lleol i ddigwyddiad hanesyddol o ddiddordeb iddynt, a phopeth yn y canol. Unrhyw beth o bwys iddynt! Gofynnwyd hefyd i bobl ddweud sut y byddent yn hoffi gweld yr arfordir a/neu glan y môr yn yr ardal honno yn cael eu rheoli, o gofio’r stori roeddent newydd rhannu. Llwythwyd y wybodaeth hyn i fyny i’r wefan hon i fod yn adnodd cymunedol er mwyn ysbrydoli pobl i feddwl sut maent yn diffinio eu treftadaeth eu hunain.

[1] Boyd, On the Origin of Stories, t. 1.

[2] Gottschall, The Storytelling Animal, t. 28.

[3] Kingshill and Westwood, The Fabled Coast, tt. xi-xii.